مجتمع،مجتمع فني مازندران,مجتمع فني ... حاضر در سايت ... دوره Photoshop برای طراحی وب سایت:
PS for web Etabs Fluent MSP 3DMax CCNA TMG زبان اندروید GIS زبان انگلیسی -